Kopex. Przeciszów.


Grupa KOPEX to jedno z czołowych polskich przedsiębiorstw dostarczających usługi dla przemysłu węglowego. Spółki należące do grupy dostarczają do kopalń zarówno produkowany przez siebie sprzęt ciężki, aparaturę elektryczną jak i usługi związane z budową chodników kopalnianych.

W 2007 roku Grupa KOPEX powołała spółkę KOPEX-EX-COAL, której zadaniem jest utworzenie Kopalni Przeciszów na terenach gmin Przeciszów, Polanka Wielka i Oświęcim.

render własność: i3D S.A.

Na zlecenie KOPEX-EX-COAL, zespół i3D w którego skład wchodziliśmy, wykonał film promujący budowę kopalni. Do naszych zadań należało opracowanie koncepcji filmu, napisanie scenariusza oraz opieka artystyczna nad tym projektem.

render własność: i3D S.A.

Głównym założeniem jaki przyjęto przy tworzeniu tego filmu było skupienie się na czynnikach, które wpłyną na wzrost jakości życia mieszkańców, oraz uwydatnienie pozytywnych cech stosowanej technologii budowy i formy eksploatacji kopalni. Ideą, która przyświecała inwestorowi, a my zrealizowaliśmy ją przy tworzeniu scenariusza było takie pokazanie kopalni, aby rozwiać wszystkie negatywne wątpliwości mieszkańców związane z jej działalnością. 

W zespole odpowiedzialnym za realizację pracowali również:
Menadżer projektu: Małgorzata Żak
Opieka artystyczna: Paweł Pojedynek
Koncepcja: Marek Wilert
3D: Marek Wilert, Paweł Pojedynek, Sebastian Berczyński, Mateusz Kamela, Łukasz Bugajny, Jacek Kalinowski, Michał Kalisz
2D: Michał Sowa
Animacje: Marek Wilert, Paweł Pojedynek, Sebastian Berczyński, Mateusz Kamela
Udźwiękowienie: Piotr Goryczka
Postprodukcja: Marek Wilert, Paweł Pojedynek


Strona promocyjna Kopalni Przeciszów – www.kopalniaprzeciszow.pl – wykonana przez zespół i3D