Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa


Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa to organizacja pozarządowa z Dąbrowy Górniczej promująca aktywność fizyczną oraz wyrównywanie szans młodzieży z różnych grup społecznych poprzez udział w organizacji wydarzeń adresowanych do lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie od 2011 roku zorganizowało na terenie swojego macierzystego miasta kilkanaście biegów zarówno krótkodystansowych jak i na dystansach maratońskich, czym trwale wpisało się w sportową społeczność miasta. Ponadto Aktywna Dąbrowa organizuje spotkania projektowe integrujące młodzież z różnych krajów Europy oraz organizacje NGO o podobnych celach statutowych jak Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa.

AGRR od początku istnienia Stowarzyszenia aktywnie wspiera je od strony projektowania graficznego, rozwoju marki oraz marketingu.

Najważniejsza część naszej pracy obejmowała opracowanie brandingu marki Aktywna Dąbrowa. Identyfikacji wizualnej, sposobu komunikacji oraz planu promocji imprez.

Do naszych stałych zadań należy prowadzenie komunikacji na kanałach social media. Opracowywanie komunikatów, kontakt z odbiorcami, tworzenie reklam wydarzeń, opracowywanie strategii promocji wydarzeń poprzez profil facebook Stowarzyszenia.

Kolejne zadanie jakie przyjęliśmy na siebie w ramach współpracy z Aktywną Dąbrową to opracowanie graficzne wszystkich materiałów promujących kolejne wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie. Są to plakaty oraz grafiki przeznaczone na kanały social media, strony partnerów czy drukowane materiały promocyjne.

Wspieramy również Aktywną Dąbrowę tworząc branding projektów organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach  wydarzeń związanych z realizacją projektów unijnych. Są to przeważnie projekty logo, grafik oraz zakładanie i zarządzanie profilami wydarzeń w social media.

Działaniem, którego podejmujemy się również przy współpracy z Aktywną Dąbrową, jest tworzenie dokumentacji fotograficznej organizowanych imprez.