Projekt składu i przygotowanie do druku niewielkiej książeczki z krótkimi formami poetyckimi stworzonymi przez zleceniodawcę. Głównym założeniem było stworzenie minimalistycznej formy, która nie zdominuje tekstów oraz zastosowanie ekologicznych rozwiązań w doborze papieru i sposobie łączenia stron. Na potrzeby tej publikacji stworzyliśmy również serię niewielkich ilustracji będących uzupełnieniem dla treści w niej zawartych.

Dla Anny Topolskiej, zaprojektowaliśmy również skład zbioru opowiadań Za progiem.

Druk: Diament Druk